Merk registreren

Merkregistratie Nederland

iDNS NL is aangesloten bij de Overeenkomst van Madrid, het Protocol van Madrid en de Europese Gemeenschap. Bescherming van handelsmerken wordt verkregen door middel van registratie.

Registratie van handelsmerken: Vereisten

Een handelsmerkaanvraag moet worden ingediend bij het kantoor voor intellectuele eigendom in Madrid. Een volmacht is niet vereist. Buitenlandse aanvragers hebben geen binnenlandse registratie nodig.

Merkenregistratie: procedure

Het aanvraagproces omvat een onderzoek op absolute gronden; de officiële zoekopdracht is verlaten. Tekenen die niet als onderscheidend in het onderzoek worden beschouwd, kunnen worden geregistreerd als onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen. Na het onderzoek naar formaliteiten en absolute gronden wordt de aanvraag voor oppositiedoeleinden gepubliceerd in het merkenregister.

Merkregistratie: duur

Een merkregistratie in Nederland is 10 jaar geldig vanaf de datum van toepassing. De registratie is hernieuwbaar voor periodes van 10 jaar.

Merkenregistratie: methoden

Nationale registratie:

Als u uw handelsmerk alleen in Nederland wilt registreren, volstaat het om een ​​nationale registratie aan te vragen.

Europese Unie:

Aangezien Nederland lid is van de Europese Unie, kan bescherming van handelsmerken worden verkregen door registratie van een Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerk) dat geldig is voor een periode van 10 jaar in alle landen van de Europese Unie. Hierbij betreft het een EU Handelsmerk.